Header image

Commissies

De ESAC is een bloeiende vereniging. Naast klimactiviteiten worden er ook zaken op andere gebieden georganiseerd. Dat is niet alleen een verdienste van het bestuur maar ook van heel veel actieve leden, die gegroepeerd zijn in een aantal commissies. Deze commissies zijn onmisbaar voor de vereniging. Een korte beschrijving van iedere actieve commissie en een lijstje van de huidige commissieleden volgt hieronder. 

Kort samengevat kun je de volgende conclusies trekken: Commissiewerk is boeiend werk. Daarom kan deelneming aan een commissie een leuke aanvulling zijn op je studie en het hoeft niet eens veel tijd te kosten. Zeker voor de nieuwe leden is dit de manier om onze vereniging van binnen en van buiten te leren kennen.

Hopelijk geeft het overzicht je meer inzicht in wat voor commissies er allemaal actief zijn binnen de ESAC. Enthousiast en zie je een rol in een commissie wel zitten? Spreek één van de commissieleden aan of mail het bestuur en geef je op!

 • Activiteitencommissie (AC)
 • AlpenCommissie (AlpCie)
 • Batavierenracecommissie (Bata)
 • Bestuursadviescommissie (BAC)
 • Boulderwandcommissie
 • Diëscommissie
 • EPlaKKa Commissie
 • Externe Betrekkingen (EB)
 • Internetcommissie (IC)
 • Introcommissie
 • Kascontrolecommissie (KCC)
 • Lustrumcommissie
 • Musketonredactie
 • Opleidingscommissie (OC)
 • Open-sluit-Zuid (OSZ)
 • Stuntcommissie
 • WandelCommissie (WACO)
 • Winter-EBI commissie


Activiteitencommissie (AC)

De ActiviteitenCommissie (AC) organiseert maandelijks borrels. Hier komen interessante mensen lezingen houden, meestal met een flitsende diapresentatie, waarover onder het genot van drankje kan worden nagepraat. Eén keer per jaar(als dit van de grond komt) wordt het fabuleuze AC-weekend gehouden, een weekend waarbij het klimmen eens een keer niet voorop staat. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op ac@esac.nl.

Leden: Famke Boschman, Frans Kengen, Glenn Langermans, Indie Peeters, Josien de Koning, Iris van Hagen, Michèlle Gadet en Marcel Lemmens.


AlpenCommissie (AlpCie)

De AlpenCommissie organiseert ieder jaar het ESAC Basiskamp-Idee (EBI): een week lang kamperen in de alpen, waarbij deelnemers naar eigen behoeven alpengerelateerde activiteiten kunnen doen. Omdat in de alpen veel meer te doen is dan alleen klimmen, maar je hier in Nederland niet zo veel van meekrijgt, zorgt de AlpCie ook door het jaar heen voor informatieverspreiding over de alpen.

Leden: Erik Verhoeven, Timo Bras, Jan Manders, Michaël Heijnemans, Jacco Pereboom.


Batavierenracecommissie

Deze commissie neemt voor de ESAC de organisatie op zich van de Batavierenrace. Dit is een estafetteloop van 175 km tussen Nijmegen en Enschede. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op bata@esac.nl.

Leden:  Joep Gevaert, Bram Boterham van Kasteren en Bartho van den Broeke.


Bestuurs Advies Commissie (BAC)

De BAC adviseert en steunt het bestuur waar mogelijk. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op bac@esac.nl.

Leden: Ankie van der Padt, Britt van Rooij, Jasper Lanters, Peter Lathouwers, Rob Valk, Robby van Sonsbeek, Tim van Vliet, Wouter Ligtenberg, Timo Bras, Wouter Bles, Femke de Bot, Tim Commandeur en Ralph Roetman.


Boulderwandcommissie

Wanden worden beklommen en gebruikt, maar moeten natuurlijk ook worden onderhouden en routes worden continue vernieuwd. De boulderwandcommissie houdt zich hiermee bezig. Er is veel ruimte voor eigen invulling! Wie weet sla jij wel aan het bouwen en klimt de ESAC jouw routes! Mogelijk op de boulderwand op het SSC, de boulderburcht en in Neoliet. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op boulderwand@esac.nl, bekijk ook hun site.

Leden: Bram van Kasteren, Femke de Bot, Jerin Emmen, Koen Stokbroekx, Emile Ducornez, Steffen Hartmeijer en Ruben de Klerk.


Diëscommissie

De Diëscommissie verzorgt de jaarlijkse diesviering in februari.
Na de dies wordt de commissie ontbonden om het jaar daarop in een nieuwe samenstelling weer van start te gaan.
De Diëscommissie is bereikbaar via e-mail op dies@esac.nl.

Leden: Bram van Kasteren, Erik Verhoeven, Gerben op den Kamp, Indie Peeters, Nadine Cotugno en Teun van Drunen.


EPlaKKacommissie

EPlaKKa staat voor EsacPlasticKlimKAmpioenschappen en is een jaarlijks terugkomende wedstrijd in Neoliet, die de nodige organisatie vergt. De EPlaKKacommmissie wisselt doorgaans jaarlijks van leden; Routes kunnen bouwen is geen eis maar wel enorm leuk. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op eplakka@esac.nl.

Leden:  Famke Boschman, Steffen Hartmeijer, Indie Peeters, Lex Oudes en Janine van Buel


Externe Betrekkingen (EB)

De commissie Externe Betrekkingen onderhoudt en start contacten met de sponsors en adverteerders. Ze stelt contracten op en is het vaste gezicht van de ESAC naar de adverteerders toe. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op eb@esac.nl.

Leden: Peter Lathouwers.


Internetcommissie (IC)

Deze commissie beheert de ESAC-website. Hier en daar worden er nieuwe scripts/modules geklust zodat de vereniging een beetje met de tijd mee kan. De site heeft al jaren geen schoonheidsprijs meer gewonnen, dus nieuwe commissieleden met designervaring zijn ook hartstikke welkom. Interesse? De commissie is bereikbaar via e-mail op ic@esac.nl.

Leden: Max Winsemius, Niek Hoffmans, Tim Commandeur, Wouter Bles, Wouter Ligtenberg, Indie Peeters en Gerben op den Kamp.


Introcommissie

Verwelkomen van nieuwe studenten en zoveel mogelijk nieuwe leden binnenhalen. Waar is dat voor nodig? Denk maar aan promotie, activiteiten en natuurlijk leden. In ieder geval wordt het een gezellige week ;)

De introcommissie wisselt ieder jaar. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op intro@esac.nl.

Leden: Wouter Bles, Bjarne Kraak, Joep Gevaert en Mirte Verdaasdonk.


Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie controleert namens de vereniging de penningmeester, de materiaalcommissaris en de klimcommissaris of de boekhouding die zij hebben bijgehouden klopt. Ze rapporteert hierover op de ALV. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op kcc@esac.nl.

Leden: Ralph Roetman, Jerin Emmen, Jim Beckers, Jim van Boven en Timothy Gijbels.


Lustrumcommissie

De lustrumcommissie is een uitzondering tussen de commissies en wordt ééns in de vijf jaar actief, tijdens de lustrumjaren. Deze commissie organiseert dan het hele jaar door leuke activiteiten in een Thema wat dan gekozen wordt. Momenteel zitten we echter niet in een lustrumjaar, dus is er geen Lustrumcommissie actief.


Musketonredactie

De Musketon is een prachtig, roze boekje dat vol staat met de meest bizarre verhalen. Het is het tastbare en leesbare bewijs van alle verenigingsactiviteiten; Dit loopt uiteen van een spannend klimverhaal, via het geblaat van een nog niet erkend conglomeraat tot aan hele lange reizen naar vakantie-eilanden. De Musketon verschijnt tot 4 keer per jaar en dit is te danken aan de inzet van de Musketonredactie.

Ben jij zelf een schrijftalent of heb je nog suggesties? Stuur je stukje op via de e-mail op musketon@esac.nl ! Vragen of eerdere uitgaves inzien? Mail het bestuur. Kijk ook even rond bij MusketOnline!

Leden: Famke Boschman, Femke de Bot en Jerin Emmen.


Opleidingscommissie (OC)

De Opleidingscommissie houdt toezicht op de opleiding van naklimmer tot voorklimmer, schrijft soms artikelen in de Musketon, organiseert lezingen waarin de veiligheid in het alpinisme centraal staat en geeft instructies op de klimmuur waar je speciale touwtechnieken kunt leren. Daarnaast kun je zoal een cursus EHB(B)O of een kaderopleiding tot sportkliminstructeur of sportklimbegeleider (SKI/SKB) starten. Bovendien kun je altijd met vragen over technieken en veiligheid bij hen terecht. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op oc@esac.nl, bekijk ook het aanbod van opleidingenen de pagina van de OC.

Leden: Bart van Willigen, Britt van Rooij, Davine Janssen, Marijke de Kroes, Mark Verkampen, Rob Valk, Robby van Sonsbeek en Timo Bras.


Open Sluit Zuid commissie (OSZ)

De OSZ commissie zorgt voor het Open en Sluiten van de klimhal in Zuid op de maandagen. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op osz@esac.nl.

Leden: Femke de Bot, Jerin Emmen, Timo Bras en Joep Gevaert.


Stuntcommissie

Het ESAC Stunt Team is opgericht om een leuke activiteit te kunnen aanbieden bij evenementen zoals het openen van een bedrijf of gebouw, bij feesten, demonstraties, en dergelijke. In het verleden zijn er stunts verricht zoals het abseilen tijdens een bedrijfsopeningen en het opmeten van de buitenkant van gebouwen. Deze stunts zijn allemaal zeer succesvol verlopen en trokken de aandacht van vele mensen. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op stunt@esac.nl, bekijk ook hun site.

Leden: Robby van Sonsbeek, Tim van Vliet, Wouter Ligtenberg, Peter Lathouwers, Joep Gevaert, Jerin Emmen en Sim Bouwmans.


WandelCommissie (WaCo)

De wandelcommissie organiseert wandeldagen en wandelweekenden in Nederland en daarbuiten. Ook wandelweken behoren tot de opties. De wandelingen variëren van toegankelijk voor de meeste dagtochten tot zwaarder voor de meerdaagse tochten. Bij meerdaagse tochten overnachten we op campings of in de natuur. Activiteiten van de WACO kun je terugvinden in de agenda. Deze commissie is bereikbaar via e-mail op waco@esac.nl.


Leden: Bartho van den Broeke, Marie Stolk, Bjarne Kraak, Thijs Oudes


Winter EBI (WEBI) commissie

Commissie die het Winter-EBI organiseert. Het Winter EBI is de winter variant van het misschien meer bekende (zomer) EBI. Het doel hiervan is met een groep esac-ers met sterk varierend ervaringsniveau in de verschillende takken van sport binnen het 'klimmen' een week door te brengen in de alpen. Door ervaringen uit te wisselen en samen tochten te ondernemen kunnen mensen veel van elkaar leren en een hoop eigen ervaring op doen.

Leden: Bart van Willigen, Job van der Velde, Koen Stokbroekx en Ralph Roetman.


- Informatie aan een commissiebeschrijving toevoegen of wijzigen, of andere ideeën en hersenspinsels voor een commissie? Mail de internetcommissie of contacteer het bestuur. -