Header image

Sociale veiligheid en welzijn

Het is zeer belangrijk dat elk lid zich prettig en veilig voelt binnen de vereniging. Het is daarom van belang dat er ruimte is voor gesprek over sociaal-emotionele veiligheid en welzijn, en dat mensen zich comfortabel voelen om zich uit te spreken als ze ongewenst gedrag ervaren of opmerken bij anderen. Het doel hier is om een veilige basis te hebben waarop leden kunnen terug kunnen vallen, dat er geprobeerd wordt om ongewenste situaties te voorkomen, maar ook dat er wordt nagedacht over hoe te handelen als het toch mis gaat.

Voor de eerste twee punten is de volgende gedragscode van toepassing. Alle leden worden geacht deze code na te volgen, wat de basis vormt voor een veilige (sport)omgeving.  Wordt deze gedragscode niet in acht genomen, dan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Hierna is het dus van belang dat hier toepasselijk naar gehandeld wordt. Hiervoor zijn vertrouwenscontactpersonen bedoeld.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, zowel als je het slachtoffer bent of als je het ziet gebeuren. Hoe lastig dit vervolgens kan zijn, het is voor je eigen mentale welzijn het best als je dit uitspreekt, zelfs als je twijfelt. Daarnaast kan het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Praat erover met iemand die je vertrouwd. Dit kan iemand zijn die dicht bij je staat, maar ook een vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon is geoefend om hiermee om te gaan, biedt een luisterende oor en kan vervolgens de juiste hulp aanbieden. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. 


ESSF VCP

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van het ESSF is voor de ESAC het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en daarover met iemand wil praten. Deze persoon is beschikbaar voor alle sportkaarthouders van het SSCE. Meer informatie over deze vertrouwenspersonen kun je vinden op de website van het ESSF. Hieronder zie je de twee vertrouwenscontactpersonen. 

V9fzqYpyOcHfZ5aDZM0es5lZWtPfFUuHxqlo5dfX

Pim van Leeuwen
Telefoon nummer: +31 6 40314985
Email: pimvleeuwen@outlook.com

gI6u67CNwgK1PUremUzG9IqEruR9Z0jusdWYPSEX

Isabel Leus
Telefoonnummer +31 6 30118089
Email: isabelleus95@gmail.com

NKBV VCP

Ook is er een vertrouwenscontactpersoon van de NKBV beschikbaar. De NKBV heeft twee VCP's: Tim van der Linden en Femke Welvaart. Bij hen kun je melding doen van wat je hebt meegemaakt of gezien, en zij helpen je vervolgens verder. Je kunt hen bereiken door een mailtje te sturen naar vcp@nkbv.nl. Jouw mail en melding worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over deze vertrouwenspersonen kun je vinden op de website van het NKBV.

TU/e VCP

Ook de TU/e heeft vertrouwescontactpersonen. In de woorden van de TU/e: "De TU/e heeft zowel interne als externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en onregelmatigheden benoemd. Zij staan studenten en medewerkers bij die met ongewenst gedrag te maken hebben en helpen hen bij het zoeken naar een manier om het ongewenste gedrag te beëindigen."  Indien nodig helpen zij je ook bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Meer over deze vertrouwenspersonen en de contactgegevens is te vinden op de website van de TU/e.