Header image

ALV

Van 16 Jan 19:30 tot 16 Jan 23:59

Algemene informatie

Op deze ALV zullen onder andere de Financiële Richtlijn en het Meerjarenbeleidsplan gepresenteerd en eventueel goedgekeurd worden. Zorg dus dat je aanwezig bent als je via deze documenten invloed wilt hebben op de toekomst van de vereniging.

De stukken voor de ALV zullen uiterlijk 2 weken van te voren gepubliceerd worden op Google Drive. De voorlopige agenda is eerder per mail verstuurd. Mochten er tekstuele fouten in de notulen zitten, geef dit van tevoren aan door te mailen naar secretaris@esac.nl.