Header image

Veilig sportklimaat

Iedere week beleef je samen met andere ESAC’ers of andere klimmers een van de mooiste sporten die bestaat. Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, is er op landelijk niveau het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn. 


JzKXAfqzD0Z4FlkIbHgqlzGzUNrK8QL4cG8RRKiM.jpeg

Wat is een veilig sportklimaat

Ook voor de ESAC als studentenklimvereniging is het van belang dat al onze leden hun sport veilig kunnen beoefenen. Zowel in technische zin, als in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. 

Technische veiligheid

De klim- en bergsport is niet vrij van risico's. Dat kunnen, willen en hoeven we niet te ontkennen. De risico's van de sport kunnen met een goede voorbereiding en een goede opleiding tot een aanvaardbaar minimum beperkt worden. 

Het voorlichten over het veilig beoefenen van de klim- en bergsport en het verzorgen van opleidingen en cursussen is de kerntaak van de ESAC. De ESAC licht wel voor, maar gaat niet expliciet vertellen wat je wel of niet mag doen. Die verantwoordelijkheid ligt bij het individu zelf. Een klimmer of bergsporter die verantwoord met zijn of haar sport bezig is beschikt over een goede dosis (zelf)kennis, durft om te draaien als iets te gevaarlijk is en staat open voor aanbevelingen om de sport veiliger te maken. 

Zie je echter iets gebeuren wat volgens jou niet veilig is, spreek anderen dan hier op aan. Voor de ESAC is het belangrijk om te weten hoe de veiligheid binnen de vereniging wordt ervaren. Heb je een potentieel gevaarlijke situatie meegemaakt, dan horen we dat graag, zodat we hier in de toekomst op in kunnen spelen. Laat het weten via bestuur@esac.nl en oc@esac.nl. 

Ongevallen melden

Samen proberen de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en ongelukken te voorkomen. Helaas zullen er ook incidenten blijven gebeuren. Mocht je hier bij betrokken zijn of dit zien is het van belang dat het ongeval gemeld wordt op de site klimongevallen.nl. Hier kunnen Nederlandse bergsporters, sportklimmers en bergwandelaars ongevallen of bijna-ongevallen registreren. Met het opzetten van deze site hopen we beter inzicht krijgen in wat er zoal mis gaat bij het beoefenen van de bergsporters door Nederlanders. Maar een nog belangrijker doel van de site is dat iedereen hierdoor kan leren van de fouten of pech van anderen.

Sociaal-emotionele veiligheid en lichamelijke integriteit

Het is voor ESAC heel belangrijk dat elk lid van ons zich prettig en veilig voelt binnen de vereniging. 

Om deze reden is de volgende gedragscode van toepassing. Wordt deze gedragscode niet in acht genomen, dan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag en zal hier toepasselijk naar gehandeld worden.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 

Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor en verwijzen door naar geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en behandelt de gesprekken vertrouwelijk.

NKBV VCP

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de NKBV is binnen de ESAC het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en daarover met iemand wil praten. Voor de ESAC is Femke Welvaart de Vertrouwenscontactpersoon. Femke is bereikbaar via vcp@nkbv.nl. Gesprekken met Femke worden vertrouwelijk behandeld.

TU/e VCP

Ook de TU/e heeft vertrouwenscontactpersonen. In de woorden van de TU/e: "Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaan we factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. De TU/e heeft twee vertrouwenspersonen aangewezen om studenten of medewerkers die met dit soort ongewenst gedrag te maken hebben, bij te staan bij het zoeken naar een oplossing en bij het eventueel indienen van een formele klacht." 

Meer over deze vertrouwenspersonen en de contactgegevens is te vinden op de website van de TU/e.